autorské
přehlídky

2021:

Módní přehlídka New Ideas 2021

Poděkování patří sponzorům, kastelánovi zámku Petru Vojáčkovi, Marii Fulierové a Miriam Schnurerové za výzdobu zámku, salonu FREEDOM - vlasové stylistce Jitce Svobodové a vizážistce Andree Kubičkové, Zlatce Dřevové za přípravu rautu, Veronice Pilařové za fotodokumentaci a celému týmu na scéně i za scénou v zámku i v podzámčí.

2019:

14. autorská přehlídka Galaxie 2019

2017:

13. autorská přehlídka Glamour 2017

2015:

12. autorská přehlídka Actuel 2015

2013:

10. autorská přehlídka Fantasy II 2013