autorské
přehlídky

2019:

14. autorská přehlídka Galaxie 2019

2017:

13. autorská přehlídka Glamour 2017

2015:

12. autorská přehlídka Actuel 2015

2013:

10. autorská přehlídka Fantasy II 2013